Czech airsoft team
English
akce 2018

DOSTUPNÉ AKCE
Leden
 --
Únor
  --
Březen
03.03.2018 : CoW-Soudný den
23.04.2018 : CoW-Soudný den/Reload

Duben
 13.04.-15.04.2018 -
Border War 10 - The Beast Slayer
 21.04.2018 -Zaragua - Next 9 hour
Květen
CoW
31.05.-2.6.2018 - EVO & BREN 2018 CR
Červen
--
--
Červenec
--
Srpen
 Zaragua
Září

30.09-02.10.2018 - BW BO
Říjen
 Call of War
Listopad
Call of War

A.obecná pravidla 

 1.  Není omezen počet hráčů
 2.  Hráči se nesmí urážet a kazit si navzájem hru
 3.  Za porušení zákona nese odpovědnost ten kdo ho porušil
 4.  Nesmí být ohrožen život ani zdraví lidí a zvířat, nesmí být ničena příroda

B.Herní pravidla

 1. Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/odjezd/odsun raněných), kdykoliv mohou  být volně napadány. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, a to jen za zcela mimořádných okolností ( závažná zranění, zásah Policie ČR…).
 2. Před policií schovejte zbraně a pokud možno i výstroj, hrozí střet se zákonem a záměna zbraní za originály.
 3. Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem řádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí každého jednotlivce a jednotky.
 4.  Veškerá výstroj a výzbroj musí být před hraním zkontrolována a schválena
 5. Organizátor má bílý šátek, nesmí se na něho střílet a má hlavní slovo
 6.  Hráč je zasažen trefí-li ho někdo do jeho těla, nebo výstroje
 7. Není dovolen fyzický kontakt s nepřítelem, výjimku tvoří body 22 a 24
 8. Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena.
 9. Jako munice je povoleno používat pouze 6mmBB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno používat makety AIR SOFT GUN. Typ zbraně krátký nebo dlouhý manuál.
 10. Vybavení ochrannými pomůckami ( brýle, mřížka, plynová maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na hráče v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.
 11. Výbušniny je zakázáno používat.
 12. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu ( bez vedlejšího efektu biologického či chemického) je povoleno.
 13. Užívání světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu.
 14. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně.
 15. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů. Doporučujeme používat výbušniny pouze v termoplastových nebo sádrových obalech.
 16. Zásah do zbraně je neplatný.
 17. Zásah odraženou kuličkou není platný.
 18. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).
 19. Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na mrtvého bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní.
 20. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost je věc každého bojovníka. Za jejich nedodržování může být však vyloučen z akce nebo tréninku.
 21. Brýle jsou nutností. Člen nemající patřičné brýle nebude puštěn do hry a hra nezačne, dokud neopustí bojový prostor. Pokud se i přes to vrátí nebo i po několika upozornění oblast neopustí, zodpovídá za své zdraví. Ten kdo ho zasáhne a poraní ho, nenese zodpovědnost. Při právních přích je možno odvolat se na to, že každý člen při vstupu do klubu automaticky souhlasí s podmínkou, že hraje na VLASTNÍ nebezpečí.
 22. Styl boje není omezen. Je povoleno brát zajatce a nebo se stát rukojmím. Způsob, jak toho dosáhnout, je přiblížit se k oběti, dotknout se hlavní zad a zřetelně říct „Jsi zajatec!“. Zajatec může být použit jako živý štít, ale OPATRNĚ! Hrubé zacházení je silně zakázáno! Je to přece jen hra… (Celé toto pravidlo je možno snadno anulovat při domluvě před misí)
 23. Mrtví: Každý, zasažený projektilem, se dobrovolně přizná! (Hráč nedodržující Fair-play bude vyloučen.) „Úmrtí“ se provede tím, že mrtvola křikne „mám!“, „mrtvej“, „chyt sem to“ atd. V tom okamžiku zvedá ruce i zbraň nad hlavu a sundá si pokrývku hlavy (brýle si nechá), čímž je označen za mrtvého. Co nejrychleji se přesune na předem stanovené pohřebiště nebo zůstane na místě a podle stylu hry počká na konec kola a nebo čeká předem určenou dobu, po které se vrací do akce. Je zakázáno se déle zdržovat mezi živími nebo s nimi mluvit.
 24. Je možné nepřítele zabít i tím, že se ho útočník dotkne rukou a prohlásí „Dostal sem tě!“ atd. Tento útok se považuje za zabití dýkou (tichý, rychlý útok)
 25. Vojenská hierarchie a velení se stanovuje na místě. Je preferována spolupráce, kdy nemá nikdo vedoucí postavení a taktika je otázkou domluvy. Avšak pokud se team shodne na veliteli, může jím být.
 26. Každý má právo vytvářet zátarasy, které jsou považovány za neprůstřelné. To umožňuje vznik opevněných základen a opevněných budov. Hráč má i právo tyto zátarasy přenášet, ale je zakázané je používat jako zátaras při vlastním přesunu. V tom případě je považována zátarasa za součást oděvu hráče a zásah znamená smrt. Lze použít i dveře, dokonce je povoleno jimi pohybovat, avšak povolen je jen pohyb dveří v pantech. Není povoleno využívat mrtvé jako štíty.
 27. Požívat alkoholické nápoje, či další omamné látky (i tabákové výrobky) je povoleno až po ukončení akcí. Zákaz používání zbraní v podnapilém, či jinak zhoršeném stavu. Porušení tohoto pravidla vede k vyloučení člena
 28. Povolené výbušniny musí být slabší než MEGA. Jinak je velké nebezpečí úrazu!
 29. Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost.

C. Rady a návrhy

 1.  Doporučuji oděv s dlouhými rukávy(ne trička) a pevnou obuv
 2.  Vemte si maskáče, budete dobře vypadat a je to praktický oděv

D. Herní signály

 1.  Herní signály jsou vydávány píšťalou a může je používat jen organizátor
 2.  Jedno dlouhé písknutí – začátek hry
 3.  Dvě dlouhá písknutí – konec hry
 4.  Tři krátká písknutí – pauza hry, třeba kvůli civilistům nebo jinému problému, všichni schovají zbraně a zůstanou na místě

E. Bezpečnost

1.Ochranné brýle/maska

 •  každý člen je povinen je mít u sebe a nosit před započetím,během a po skončení tréninku/akce* 
 • čiré,nepoškrábané,nepolámané a jinak poškozené  od platného výrobce“ISO,EN“ uvedeno v letáku s brýlemi 4. – chránicí oči ze všech stran
 •  členové pod 15 l dle A.S pravidel musí mít nasazenu ochr.masku
 •  je doporučeno mít u sebe v pouzdru záložní“nové“.
 •  během nástupu předložit ke kontrole 

  “ je zakázano“

 •  během akce O.B. a O.M. odkládat
 • nosit skleněné,sluneční od trhovců a jiných pochybných výrobců kde není zaručena jejich kvalita


2 .Zbraně


  A. PALNÉ

 •  každá zbraň skryta v přenosném vaku 
 • zásobník vyjmutý 
 •  bez střeliva
 •  zajištěna do polohy SAFE
 • před začátkem a po skončení akce uložena na bezpečném tomu určeném místě
 •  po nástupu naplnit a nasadit zásobník „5-10 min“.
 •  po skončení akce vyjmout zásobník,uložit v taktice
 •  vystřelit jednu a více ran bez zásobníku do míst k tomu určených,aby došlo k vyprázdnění Hop-up komory
 •  za asistence velitele
 • Zbraň přenášet hlavní směrem dolu** 


je zakázáno – mimo akci

 •  jakkoli s ní manipulovat
 • mířit proti sobě
 •  střílet proti sobě
 •  ohrožovat civilisty
 •  nosit odkrytou na veřejnosti
 • mít nasazený zásobník
 •  naplněný zásobník BB střelivem
 •  nezajištěnou zbraň
 • nezakrytou zbraň,krátké ruční uschovat v taktice.


B.SEČNÉ

 •  mimo akci,nebo během přesunu budou bezpečně uschovány mimo viditelné místo“kapsa taktiky atd“
 • dlouhé sečné jako mačety,“šavle“ atd. jsou povoleny pouze s vědomím velitele teamu,je zakázaná hráčům pod 18 let


C.PYROTECHNIKA

 • VEŠKERÁ PYRO BUDE POUŽITA S VĚDOMÍM VELITELE TEAMU,NEBO ZASTUPUJÍCÍHO VELITELE JE ZAKÁZÁNO JEJÍ POUŽITÍ MIMO DANÝ PROSTOR
 •  ČLENOVÉ POD 18 LET SE SVOLENÍM VELITELE TEAMU
 •  ČLENOVÉ POD 15 LET MAJÍ ZAKÁZÁNO JEJÍ POUŽITÍ
 •  PŘI POUŽITÍ MÍT NASAZENY OCHR.BRÝLE

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..